UWAGA  ZAJĘCIA WSTRZYMANE  !!!    :(

BALET 

Z ELEMENTAMI SZARFY

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 8 lat.

Podczas spotkań dzieci  poznają podstawowe elementy baletu, które następnie połączą w układ choreograficzny. Spotkania wzbogaca użycie kolorowych szarf.

Udział w zajęciach wyrabia u najmłodszych poczucie rytmu i koordynację ruchową.

Kształtuje wrażliwość na piękno, poczucie estetyki, a także nawyk prawidłowej postawy       i sposób pięknego poruszania się.

Zajęcia prowadzi Lilianna Ivanowa – absolwentka i mistrzyni szkoły baletowej w Rosji, baletnica Opery Wrocławskiej.